12 November 2008

Tau Ea Lesotho - Nyatsi Tloha Pela'ka

Tau Ea Lesotho
- Nyatsi Tloha Pela'ka

(1988) (vinyl rip)


A1 Nyatsi Tloha Pela'ka
A2 Mosotho Focholo Frestat
A3 Batho Ke Bao
A4 Kemona Ke Mabaka
A5 Puleng
B1 Tonki Ra Bolaea Motsoalle
B2 Owakho Wawushiya Nobani
B3 Ha Ke Batle Mohoula
B4 Mangoele
B5 Salang Ka Khotso

http://protect.myurl.in/pBq7T